Eko Wzywania to cykl konferencji, których łączy kilka podstawowych elementów.

Pierwszym jest tematyka – każda z konferencji odnosi się do szeroko rozumianej ekologii, porusza najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia.

Eko Wyzwania organizowane są dwa razy w roku. Bierze w nich udział około 200 uczestników, wśród nich właściciele firm, zarządzający przedsiębiorstwami, samorządowcy, przedstawiciele nauki i NGO’s oraz politycy – wszystkich łączy mianownik – szerokorozumiana ekologia. Jakie są Eko Wzywania? Poruszanymi tematami wyprzedzamy często zagadnienia, które traktowane są później w kategorii „newsów” w powszechnym dyskursie. Najbardziej obrazuje to przykład smogu. Wskazywaliśmy ten problem już w 2015 roku. O palących wyzwaniach gospodarki odpadami mówimy właściwie od początku organizowania Eko Wzywań czyli od 2015 roku.

Eko wzywania organizujemy we Wrocławiu, jednak konferencja ma charakter ogólnopolski.

Celem konferencji jest budowanie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń, informacji z perspektywy samorządów i przedsiębiorstw. Nie ograniczamy, zamykamy się w ścisłych ramach, dlatego jesteśmy otwarci na to małe gminy, metropolie, przedsiębiorstwa w skali małych i średnich, ale także na wielkie korporacje. Najważniejsze są komunikat, chęć podzielenia się dobra praktyką, wymiana poglądów.

W roli prelegentów, panelistów uczestniczyli w Eko Wzywaniach m.in.:

 • Tamas Thot – przedstawiciel węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej
 • Ewa Wolak – Patronka Konferencji, Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Marcin Korolec – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej
 • prof. Jerzy Zwoździak – Wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Szef Narodowego Centrum Jakości Powietrza, IMGW-PIB Warszawa
 • Piotr Błaszkow – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim
 • Grzegorz Skrzypczak – Prezes ElektroEko
 • Mirosław Bachorz – Instytut Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • dr Marcin Popkiewicz – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i energii, ale przede wszystkim charyzmatyczny mówca, propagator nauki, przede wszystkim Nauki o klimacie, autor i współautor książek
 • Andrzej Gawłowski – menadżera i ekspert gospodarki odpadami, publicysta, współtwórca Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w: ACG Sp. z o.o, związany m.in. ze Związkiem Celowym Gmin MG6
 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Grażyna Adamczyk-Arns – Prezeska Spółki Wrocławska Rewitalizacja
 • Krzysztof Smolnicki – Prezes Fundacji EkoRozwoju
 • Wojciech Pawlikowski – ekspert w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych oraz ekspert w Ministerstwie Środowiska z ramienia Polskiej Izby Opakowań
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • dr Agnieszka Sznyk – Dyrektorka Zarządzająca w Instytucie Innowacyjnej Gospodarki, wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim
 • Mira Stanisławska-Meysztowicz – wykładowca „Ekologia w biznesie” na Uniwersytecie Poznańskim, była Prezeska Fundacji Nasza Ziemia, Członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu
 • Agnieszka Sosnowska – Dyrektorka Departamentu Ochrony Powietrza
 • i Klimatu w Ministerstwie Ochrony Środowiska
 • Magdalena Słoma – Dyrektorka Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Ochrony Środowiska
 • Krzysztof Smolnicki – Prezes Fundacja Eko Rozwój, jeden z liderów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
 • Jerzy Michalak – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i członek zarządu województwa, w programie do wyborów samorządowych stawia na m.in. transport kolejowy oraz walkę ze smogiem
 • prof. Agnieszka Generowicz – wykładowca na Politechnice Krakowskiej, w Katedrze Technologii Środowiskowych, z zakresu gospodarowania odpadami, współprowadząca eksperyment w zakresie ekologicznego oczyszczania miasta Krakowa wraz z krakowskim MPO Sp. z o.o. oraz małopolskim WIOŚ
 • Szymon Chojnowski – wiceprezydent Miasta Świdnicy
 • Łukasz Wyszkowski – Prezes Fundacji Instytutu Rozwoju Pszczelarstwa, współrealizuje projekt uli na dachu Capitolu

Zapraszamy na najbliższe Eko Wyzwania

Ekopraktyczni

Portal, który promuje proekologiczne rozwiązania w biznesie, samorządzie, w życiu codziennym, pokazuje ich przykłady. Ekopraktyczni.pl także organizują od lat cykliczną konferencję Eko Wyzwania.